PRIESTERAGE

Een ander merkwaardig overblijfsel uit vroegere tijden is de Priesterage of het Pastorijgoed.  Het is het gebouwencomplex dat nu bewoond wordt door de families Irené Corijn, Gerard Mortier en Cyriel Dhaenens, op de hoek van de Lijkstraat (1) en de Diepestraat (2).  Tijdens de middeleeuwen was er in iedere parochie een priesterage.  Dit was een hofstede waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de pastoor.  Volgens wetten uitgevaardigd door Lodewijk de Vrome moest de priesterage ten minste bestaan uit een hoeve van 12 bunder, met hoevebouwen en 4 lijfeigenen om het landbouwwerk te verrichten. 

De Priesterage in 1971.

De oude Priesterage van Meigem vinden we terug tot ver in het verleden.  In 1670 was zij nog “alomme bewald en Laurens Luytens, prochiepape, was er heer ende meester”. Ze had een oppervlakte van 12 bunder landerijen, verspreid over het hele grondgebied van de parochie. Veel van die priesterages deden ook dienst als pastorij.  In Meigem vinden we nog die oude pastorij terug, alsook nog hoevegebouwen van de vroegere priesteragehofstede. De pastorij stond dus meer dan een kwartier stappen van de kerk. 

Binnen de oude pastorij.

In die oude pastorij was er een huiskapel. Verschillende ornamenten wijzen erop dat het gebouw de vroegere pastorij was. Tijdens het Franse bewind kwamen de priesteragegoederen onder de hamer en verhuisde de pastorij naar het huis van de familie Lemmens langs de Kouter (3). In 1857 werd de eerste pastorij gebouwd naast de kerk.

VOLGEND ITEM : WATERLOPEN


(1) Nu Wildonkenstraat

(2) Nu Pijlestraat

(3) Nu Lange Akkerstraat.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: