HERBERGEN

Eén van de vele verdwenen herbergen in Meigem, Café Gemeentehuis in de dorpskern, nu een parkeerplaats.

Rond de eeuwwisseling (1) waren er in Meigem 37 herbergen. Nu zijn er nog 2. Dat klinkt misschien ongelooflijk maar we mogen niet vergeten dat de mensen van die tijd niet buiten hun dorp gingen om plezier en ontspanning te zoeken en dat er in Meigem een brouwerij en drie jeneverstokerijen waren.  De oudste stokerij bevond zich op het hof Ter Riede: zij werd stilgelegd in 1890. Dan was er nog de stokerij van Triphont Van Wonterghem in de Kerkstraat en van Emiel Van der Vennet op de Berg. Ook deze zijn verdwenen omdat zij niet meer voldeden aan de wettelijke voorschriften. De stokers kregen destijds een premie van 35.000 frank om ermee op te houden.  Dit betekende meteen het einde van de lokale stokerijen hoewel er nog veel gestookt werd in het geheim.

Herberg Den Haan, op het kruispunt van de huidige Lange Akkerstraat en Wierookstraat (1971).

Eén van de oudste herbergen van Meigem is Den Haan.  Het huis waarin deze herberg gevestigd was wordt nu bewoond door Maurits Heyerick.  De oorspronkelijke benaming van die herberg moet Hendeken of Eindeken geweest zijn. Dit werd dan vervormd tot Den Haan.  Voor Meigem zou dit best aan te nemen zijn, gezien de herberg gelegen was op “’t eindeken” van Meigem.  Op Hemelvaartdag was er altijd “hanebolling”.  De herberg lag langs de “Wachenschen heirweg” die wij nu de Kouterstraat (2) noemen.

Links bevond zich de herberg van Kruiswege (1971).

Ook op Kruiswege was er een gekende herberg.  Hij was gelegen op het kruispunt van de oude heirweg van Brugge naar Deinze en de heirweg van Tielt naar Gent.  Vroeger was dit een belangrijke afspanning.

Links bevond zich de herberg De Spoele (1971)

De Spoele was gelegen langs de Tieltse heirweg.  Het woord heirweg heeft in dit geval niets met Romeinse heirwegen te maken.  Heirweg betekent hier: de weg van de heer.  Een “spoele” was een weverstuig. We vinden de herberg reeds vermeld in 1691 als “ene hofstede ende herberghe geleghen op Meigem”.  Het huis waarin de herberg gevestigd was is nu bewoond door de families Claerhout en De Blaere.  De laatste herbergier van De Spoele was René De Pestel die ermee ophield in 1923.

In Halfwege was een herberg langs het Schipdonkkanaal die werd afgebroken voor de verbreding van de vaart.  Cyriel Mortier was er de laatste herbergier.

De Meulebroeken, rechts op de foto, nog een landelijke herberg (1971).
Het Snepken, eveneens in de Meulebroeken (1971).
Den Berg (1971)
Den Dries (1971).

VOLGEND ITEM : LEMMENS


(1) van de 19e naar de 20ste eeuw.

(2) Nu Lange Akkerstraat

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: