Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

MEIGEM DOOR DE TIJDEN HEEN

Armand Bauwens (rechts) in gesprek met Gust De Wolf, bijgenaamd Gust de schaper, de laatste schaapherder in het Land van Nevele.

“Meigem door de tijden heen” is de titel van een voordracht over de geschiedenis van Meigem (Deinze) gebracht door Armand Bauwens (1) in Meigem op 12 december 1971. De voordracht werd geïllustreerd met dia’s van Daniël Hautekeete.  Wat volgt is de tekst van deze voordracht met een aantal van toen getoonde dia’s.  Omdat het een voordracht betrof, werden destijds geen bronverwijzingen opgenomen.
Luc Bauwens redigeerde de tekst, scande de dia’s en maakte er een website van in 2019. Dit project kadert in de viering van het 50-jarig bestaan in 2020 van de Heemkundige Kring Het Land van Nevele.


1970 – 2020

Inhoud

Twee belangrijke onderwerpen uit de geschiedenis van Meigem kwamen niet aan bod: de Heilig Bloedprocessie en de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Op het einde van zijn voordracht stelde Armand Bauwens een volgende diamontage in het vooruitzicht. Ze zou over deze 2 items handelen maar werd nooit gerealiseerd.  Wel publiceerde hij artikels over de geschiedenis van de Heilig Bloedverering in het tijdschrift van Het Land van Nevele (2).


Inleiding

Wat we hier aanbieden is een bescheiden poging, u een levendig beeld te geven van ons dorp zoals het vroeger was.  Er bestaat momenteel vrij veel belangstelling voor de kennis van het heem. Dit is de grond, het dorp of de streek waar men geboren is, waar men zijn jeugd heeft doorgebracht, waar men geleefd en gewerkt heeft. 

Anderzijds is het zo dat al wat voor de geschiedenis van een dorp belangrijk is zoveel mogelijk moet gefotografeerd worden.  Een vergelijking van oude prentkaarten met recente foto’s bewijst duidelijk welke ingrijpende veranderingen de structuur van onze dorpen de laatste 50 jaar ondergaan hebben.  Wij hebben dan ook gemeend dat al dat mooie uit het verleden niet mocht verloren gaan en zijn dan met bescheiden middelen van wal gestoken.
Wij zijn verheugd u hiervan het resultaat te mogen aanbieden.

VOLGEND ITEM : DE EERSTE BEWONERS

(1) Armand Bauwens was onderwijzer in Meigem van 1949 tot 1976.
(2) “De Heilig Bloedprocessie te Meigem” in Het Land van Nevele, jrg. II (1971), afl. 2, p. 65-69 en “Historiek van de H. Bloedverering te Meigem” in Het land van Nevele, jrg. VII (1976), afl. 2, p. 59-65